Swedisol vill inte bemöta Woodisols anklagelser om
felaktiga påståenden och vilseledande marknadsföring.


Först och främst så måste jag tacka för allt det fina stöd som ni ger oss. Många förstår att hela
isolering– och byggbranschen har nytta av att detta inom vilseledande marknadsföring lyfts upp.

Ni kan väl till bakgrunden till denna konflikt vid det här laget, men jag tar en kort sammanfattning.

Swedisol är en förening för mineralullstillverkarna Paroc, Rockwool, Knauf och Isover.
De har, som alla känner till, haft en ren oligopolställning i Sverige under många år.

Swedisol tycker inte alls om den konkurrenssituation som har uppstått, då många vill göra en
omställning till hållbart byggande och använda alternativ isolering.

Marknaden växer enormt och numera finns ett stort urval av produkter att välja på än tidigare.
Folk är också mer kunniga idag. De vet vad som finns och har en tydligare bild av vad de är ute efter.

Swedisol har under många år varit på de flesta aktörerna inom isoleringsbranschen och velat
bestämma om hur andra ska sköta sin marknadsföring. Om man inte gör som de vill, så skickar man
ut varningsbrev och därefter stämmer man företaget.

Vi, och många andra, har varit otroligt tillgodoseende och ändrat vår information till att kontinuerligt
bli ännu mera sakliga, och styrkt underlag och påståenden med fakta, men detta har inte räckt.

Efter att ha vägrat tagit bort ett PM om koldioxidutsläpp, och använt uttryck som gör att
träfiberisolering kan uppfattas som mer klimatsmart än mineralull, så blev Woodisol AB i våras
stämda av Swedisol för felaktig marknadsföring.

Swedisol motiverade sin stämning med att konsumenter och användare ska bli upplysta på ett
sanningsenligt och sakligt sätt.

Självklart så har Woodisol svarat till Tingsrätten på vad de tyckte var felaktiga påståenden från oss,
och samtidigt gett underlag med källfakta.

Woodisol AB ville dock anamma deras önskan att upplysa konsumenter, och stämde därför Swedisol
för vilseledande marknadsföring inom flera områden.

Bland annat vill vi att de ska redovisa innehållet i mineralull och göra emissionsmätningar.
Förklara varför de tycker att mineralull är ekologisk och miljövänligt?!
Hur de kan påstå att mineralull inte möglar?!
Hur ett material kan vara brandsäkert om det omedelbart smälter?
Varför det innehåller isocyanater, när de påstår något annat?
Att de inte redovisar deras verkliga isoleringsvärden!
Och ett antal vilseledande påståenden om fukt, miljö, brand, värme, innehåll och arbetsmiljö.

Stämningen var på 328 sidor och innehöll mest faktablad från olika håll om vad mineralull egentligen
består av och ett antal exempel på hur de själva marknadsför sin isolering.

Vi har länge spänt väntat på hur Swedisol ska emottaga och besvara denna stämning.
Det normala är ju att man nekar till anklagelserna, anklagar motparten för felaktigheter och samtidigt
redovisar underlag som visar fakta för ens påståenden.

Nu har äntligen Swedisols svar kommit.

I ärendet ”Swedisol mot Woodisol AB”, mål PMT 7754-18, så yrkar Swedisol ett vite om en miljon
kronor, om Woodisol vid marknadsföring använder vissa påståenden.

Swedisol yrkar också ersättning för sina rättegångskostnader.

Under punkt 3.4.5 kan man läsa att ”Swedisol nödgats ge in denna stämningsansökan”.


I Swedisols svar mot Woodisol AB i Mål nr: PMT 11427-18

Under 2. Sammanfattning av grunderna kan man läsa att;

-”föreningen inte är ansvarig för påståenden och marknadsföringslagen”, samt att
-”eftersom föreningen saknar talerätt i målet”.

Under 4. Utveckling av Rättsliga grunder skriver man:
-”Påståenden från Swedisols medlemmar kan inte bli föremål för PMD:s prövning och ett förbud
kan inte riktas mot Swedisol”.


Under 4.1.2 kan man läsa följande:
-”Det är härvid ovidkommande att påståendena härrör från Swedisols anslutna företag. Något
kommersiellt samband mellan de påtalade påståendena och Swedisols verksamhet kan inte anses
föreligga eftersom Swedisol varken säljer eller marknadsför några egna eller sina
medlemsföretags produkter. Swedisol saknar vidare behörighet att föra talan för sina
medlemsföretags räkning”.


Swedisol vill därför att käromålet ska avvisas.

SAMTIDIGT så fortsätter man (Swedisol) att driva ärendet i Mål : PMT 7754-18.

Till exempel så menar Swedisol att det är ok att deras medlemmar använder ”Miljövänlig isolering”
om dess mineralull, men att man absolut inte får skriva ”Miljöriktig isolering” om cellulosaisolering.

Så sammanfattningsvis:

Swedisol har mandat och behörighet att företräda sina medlemmars intressen och stämma andra
företag för felaktig marknadsföring. Men eftersom föreningen i sig inte har egen tillverkning eller
ansvarar för sina medlemmars marknadsföring, så då saknar man där behörighet att föra sina
medlemmars talan!


Swedisol har ju fått ofantlig kritik under åren för att ha utnyttjat sin monopolställning och agerat
domare med sina ständiga utfall och tillrättavisningar mot andra tillverkare i branschen.

Och nu menar man att man rätten att själv stämma andra företag för både det ena och andra, men
man kan inte själv bli ifrågasatt. Utan deras (vilseledande) marknadsföring ska få utföras okritiserad!

Detta understryker ju bara att de som ständigt kritiserar Swedisols ageranden bara får ännu mer
vatten på sina kvarnar.


Mats Björs, Vd för Swedisol fick ett par frågor från en journalist på Byggvärlden.se

Stämmer det att ni satt i system att varna och stämma konkurrenter?

-Nej, det vill jag inte påstå. Vi har stämt tre stycken företag och skickat ut ett 10-tal varningsbrev.

Är det er roll att agera domare?

-Nej, men vi kan inte bara sitta stilla och tiga utan måste markera mot de som vi bedömer bryter mot lagen.


Woodisol har erbjudit Swedisol att träffas på någon gemensam aktivitet där vi kunde diskutera nivån
för marknadsföring. Vilka argument som är relevanta från respektive tillverkare och ev. bilda en
gemensam förening. Tyvärr så hade Swedisol inget intresse av det.

Vi ville ha en granskning och eventuella tillrättavisningar för båda parter, om vad som är riktig/rimlig
nivå på marknadsföringen. Att man ska ha fakta bakom respektive påståenden, så att det inte blir
något som man bara säger och/eller påstår. Tyvärr verkar detta ärende ta en helt annan riktning.

Swedisol har anlitat de vassaste advokaterna som finns inom marknadsföring, så tyvärr är vi väl helt
chanslösa om/när vi väl kommer till rätten. De hittar säkert något kryphål, så att de kommer undan
och slipper komma till svars.


Samtidigt så kan man bara under den sista veckan läsa följande:

I Byggindustrin kan man läsa att byggarna vill ha reglering av klimatutsläpp. ”För bara några år sedan
kändes lagstiftning om byggandets klimatpåverkan otänkbart. Nu är tonen en annan. Både byggare
och myndigheter ser möjlighet att reglera byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv”. NCC
och Skanska berättar att deras kunder visar ett allt starkare intresse för klimatfrågan och att man
tittar på produktgrupper med stor klimatpåverkan.

JBF (Byggmaterialhandlarna) skriver att arbetet med en halvering av koldioxidutsläppen i byggsektorn
ska ha skett redan år 2030, efter en överenskommelse mellan Sveriges Byggindustrier,
materialleverantörer, konsulter, arkitekter, byggföretag och fastighetsägare.

I Svensk Byggtidning kan man läsa att Miljöbyggnad ökar trycket för transparens om kemiskt innehåll.
Produkters kemiska innehåll måste vara känt för de som äger fastigheterna.
Tidigare kunde leverantörer välja att ha viss information hemlig, skriver de.
(En av de sakerna vi har reagerat på, egen notering)

De skriver också om att SABO (allmännyttan) ska bidra till minskade koldioxidutsläpp.
Energianvändningen ska minska med 30 procent och de ska vara fossilfria senast år 2030.
De ska börja ställa krav på leverantörer och på klimatkrav i upphandlingarna.

Byggnads har nu den årliga arbetsmiljöveckan. Fokus är på damm och kvartsdamm som långsamt
orsakar svåra lungsjukdomar. Man kräver att Arbetsmiljöverket sänker gränsvärdena då en del
partiklar orsakar lungproblem som silikos/stendammslunga, KOL och lungcancer.
(exakt samma debatt man hade på 80-talet, när mineralull var cancerklassificerat, egen notering)

I senaste numret av Husbyggaren finns en artikel om isoleringsvärdets felaktiga mätning/bestämning.
Att lambdavärdet gäller en solig sommardag med en temperatur på 20-25 grader och vindstilla ute.
En mycket bra och intressant artikel som hävdar att det egentliga isolervärdet för mineralull är 50%
sämre i verkligheten. (En annan verklig information som vi lyfter upp i vår stämning mot
mineralullsindustrins felaktigt vilseledande marknadsföring).

Ja, det känns absolut som bollen är i rullning för hållbart byggande till glädje för både människa och
hus. Förstår inte hur mineralullsindustrin ska kunna stoppa den. Kanske ringa Ravelli?!

Jag ska snart presentera ett PM som förklarar varför det är helt omöjligt att använda mineralull inom
hållbart byggande.

Tills dess, tänk till, bygg rätt, bygg bra. Det känns så mycket bättre efteråt..