Miljövänliga isoleringsskivor

Används istället för skivor av sten- och glasull.
Dubbelt så hög värmelagringskapacitet.
Hög förmåga att lagra och transportera fukt genom väggen.
Är inte beroende av en tät inre ångspärr som mineralull.
Kan användas till både golv, vägg och tak.
Både för renovering och vid nyproduktion.
Användarvänligt - Behagligt - Åldersbeständigt.