background image

N AT I V O

NATIVO TRÄFIBERISOLERING
EKOLOGISKT MATERIAL

EKOLOGISK PRODUKT
NATIVO Träfiberisolering är en ekologisk produkt, tillverkad av träfiber.

GOD VÄRMELAGRINGSKAPACITET
NATIVO Träfiberisolering har en rad fördelar. Bland annat har den en 
värme lagringskapacitet som är dubbelt jämfört med normal isolering.  
Det gör att man får en mer stabil inomhustemperatur när det är  
temperatursvängningar ute (natt/dag).

TRANSPORTERAR FUKT
NATIVO Träfiberisolering har också en unik förmåga att transportera fukt. 
Där normal isolering kan lagra ca 2% fuktighet, kan NATIVO Träfiber­
isolering lagra hela 20%. Detta är speciellt fördelaktigt när man bygger 
tjockare väggar där risken för kondens blir större.
Konstruktioner som ”andas” utan fungerande ångspärr har visat sig ha 
en positiv inverkan på inomhusklimatet. I dessa konstruktioner är det en 
fördel att använda NATIVO Träfiberisolering på grund av sin förmåga att 
lagra och transportera fukt genom väggen.

UNIVERSAL ISOLERING
NATIVO Träfiberisolering kan användas till både golv, vägg och tak, både 
vid nyproduktion och renovering.

EKOLOGI
Råvaran till alla vårt isoleringsmaterial kommer från ett hållbart skogsbruk, 
som uppfyller de stränga kraven i FSC® (Forest Stewardship Council). 
Målet med FSC® är att främja miljövänliga, socialt ansvarstagande och 
ekonomiskt hållbara skogsbruk. Följaktligen ger du som använder NATIVO 
ett betydande bidrag till klimatskyddet.
Ett genomsnittligt träd lagrar cirka 1 ton CO2 (Koldioxid) under sin tillväxt 
och på samma gång alstras 0,7 ton syre. CO2 som lagras i träden i form 
av kol finns kvar i den färdiga produkten – medan de nyplanterade träden 
fortsätter att absorbera växthusgasen CO2 från atmosfären.

BEARBETING – ENKELT OCH ALLERGIVÄNLIGT
NATIVO egenskaper kännetecknas av gott kompressionsmotstånd och 
dimensionsstabilitet. Skurna storlekar bibehåller sin form. Tack vare 
materialets flexibla struktur, kan mindre ojämnheter lätt utjämnas. NATIVO, 
liksom alla naturfiber isoleringsmaterial, är mycket användarvänlig och 
orsakar inte klåda – var sig under sågning eller installation. För att gära 
bra och okomplicerade snitt, är det bäst att använda en speciell isolerings­
kniv eller elsåg. 
NATIVO installeras i hålrum med hjälp av minimitryck.  
(skär skivan 10 mm i överkant för bästa resultat vid montering.)

NATIVO är certifierat med Europeiska 

kvalitetsmärkningen – natureplus®  

Kvalitetsstämpeln natureplus® står 

för hälsomedvetenhet, miljövänlig 

produktion, skydd av begränsade natur­

resurser och deras tillämpningsområde. 

Produkter med denna märkning förs 

företrädesvis från förnybara, hållbara 

råmaterialkällor.

NATURLIG ISOLERING

Hunton Nativo fakta
background image

RÅMATERIAL

Råvaran för NATIVO kommer från gallring av tallskog och från sågverk. 
Ingen konventionell formaldehyd eller PMDI bindemedel används i  
produktionen.
Baserat på detta, faller NATIVO långt under minimivärdet för 0,1 delar  
per miljon för formaldehyd, vilket är kravet från WHO.
En ständig kontroll av råvaror under produktionen samt tillsyn från tredje 
part, gör att FLEX certifieras som utsläppsfri och icke hälsofarlig.

VÄRMESKYDD

NATIVO ger komfort i hemmet tack vare dess utmärkta isolerande  
egenskaper på vintern. NATIVO ger optimal värmeisolering av väggar,  
innertak och yttertak.
Dessutom, tack vare dess låga värmeledningsförmåga och höga värme­
kapacitet, skyddar NATIVO också ditt hus mot värmen utifrån sommartid. 
Den höga materialtätheten på cirka 50 kg/m³ tillsammans med en hög 
specifik värmekapacitet av 2100 J/kgK  (mer än dubbelt så hög som 
mineralull) ger effektiv värmeisolering på de varmaste dagarna.

HÄLSOSAMMARE  RUMSMILJÖ

Flera faktorer krävs för att känna sig riktigt bekväm i sitt hus. Behaglig 
temperatur, optimal luftfuktighet och frisk luft är definitivt sådana faktorer.

EKOLOGISKS  BYGGNADSISOLERING

Genom att använda Hunton Träfiberisolering/NATIVO hjälper du till att 
minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Isolermaterialet 
tillverkas av råvara från hållbart skogsbruk och det är till 100% återvin­
ningsbart. Alla bostäder måste förr eller senare renoveras, och då är detta 
en viktig komponent.
Det naturliga materialet bidrar dessutom till ett hälsosamt inomhusklimat 
och kan hanteras utan att orsaka utslag eller eksem.
Hunton Träfiberisolering/NATIVO är helt enkelt det naturliga valet för 
miljövänlig byggverksamhet.

REKOMMENDERAD  LAGERPRISLISTA 

(lokala avvikelser p.g.a långa frakter kan komma.)    

2018-04-01

HUNTON NATIVO TRÄFIBERSKIVOR (Storlek 565 x 1220 mm)

Brandklass: E                                 Densitet: 

50 kg/m3

Värmekonduktivitet: 0,038                  Värmekapacitet: 

2100 J

PRISER  EXKLUSIVE  MOMS

ART.NR

TJOCKLEK

TERMISKT 

MOTSTÅND

KVM/PKT

ANTAL I PKT

PRIS/KVM

PRIS/PKT

PRIS/PALL-PKT

KVM/PALL

6040

  40 mm

1,05

6,89

10 st

52,00 kr

358 kr

3 580 kr / 10

68,93

6045

  45 mm

1,20

6,89

10 st

55,20 kr

380 kr

3 800 kr / 10

68,93

6070

  70 mm

1,70

4,82

7 st

79,20 kr

381 kr

3 810 kr / 10

48,20

6095

  95 mm

2,50

3,44

5 st

103,20 kr

355 kr

3 550 kr / 10

34,40

6120

120 mm

3,15

2,76

4 st

127,20 kr

351 kr

3 510 kr / 10

27,60

6145

145 mm

3,78

2,76

4 st

159,20 kr

439 kr

3 512 kr /   8

22,08

6170

170 mm

4,45

1,38

2 st

183,20 kr

253 kr

3 542 kr / 14

19,32 

6200

200 mm

5,25

1,38

2 st

215,20 kr

297 kr

3 564 kr / 12

16,56

6220

220 mm

5,75

1,38

2 st

239,20 kr

330 kr

3 330 kr / 10

13,79

PRISER  INKLUSIVE  MOMS

ART.NR

TJOCKLEK

TERMISKT 

MOTSTÅND

KVM/PKT

ANTAL I PKT

PRIS/KVM

PRIS/PKT

PRIS/PALL-PKT

KVM/PALL

6040

  40 mm

1,05

6,89

10 st

65,00 kr

448 kr

4 480 kr / 10

68,93

6045

  45 mm

1,20

6,89

10 st

69,00 kr

475 kr

4 750 kr / 10

68,93

6070

  70 mm

1,70

4,82

7 st

99,00 kr

476 kr

4 760 kr / 10

48,20

6095

  95 mm

2,50

3,44

5 st

129,00 kr

444 kr

4 440 kr / 10

34,40

6120

120 mm

3,15

2,76

4 st

159,00 kr

439 kr

4 390 kr / 10

27,60

6145

145 mm

3,78

2,76

4 st

199,00 kr

549 kr

4 390 kr /   8

22,08

6170

170 mm

4,45

1,38

2 st

229,00 kr

316 kr

4 428 kr / 14

19,32 

6200

200 mm

5,25

1,38

2 st

264,00 kr

371 kr

4 452 kr / 12

16,56 

6220

220 mm

5,75

1,38

2 st

299,00 kr

413 kr

4 130 kr / 10

13,79

Fraktpriser tillkommer från lager.